باقری: فقط یک «بله» به باشگاه گفتم

باقری بعذ از پذیرفتن پیشنهاد باشگاه برای حضور در کمیته فنی کوتاه با “ورزش سه” صحبت کرد:
00940716
به من پیشنهاد دادند در کمیته فنی باشم و به این تیم کمک کنم. من فقط به باشگاه یک «بله » گفتم. اگر کمیته فنی وجود داشته باشد من هستم و به باشگاه کمک می کنم.همیشه گفتم هر کمکی از دستم بر بیاید برای پرسپولیس انجام می دهم.

او در مورد پیشنهاد خرید باشگاه پرسپولیس هم ادامه داد: من با آقای خادم صحبت کردم و قرار است با یکی ،دو نفر از دوستان این کار را انجام دهم. البته هنوز خبر خاصی نیست و اگر اتفاقی بیافتد حتما مردم و رسانه ها در جریان می گذارم. در حال حاضر در مورد سایر مسائل صحبت نمی کنم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه