تاکیدخداوند به گفتن این ذکر

تاکیدخداوند به گفتن این ذکر
نعمتهاى بهشتی,ذکرگفتن با تسبیح تربت
نعمتهاى بهشتی,ذکرگفتن با تسبیح تربت

ایران مطلب : از حضرت امام رضا ع نقل است : هر كه تسبيحى كه از تربت امام حسين عليه السلام درست شده را بچرخاند و بگويد:

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر.

با هر قطعه اى از تسبيح خداوند شش هزار نيكى براى او نوشته و شش هزار گناه را محو مى كند، و شش هزار درجه مقامش بالاتر رفته ، و همين مقدار شفاعت را نصيب او مى نمايد.

 اثر ذکر تسبیحات اربعه : سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

نعمتهاى بوستان بهشت

رسول خدا (ص ) فرمود: چون به بوستانهاى بهشت رسیدید، از نعمتهاى آن بهره جویید. پرسیدند: بوستانهاى بهشت چیست ؟ فرمود: مساجد. پرسیدند: نعمتهاى آن کدام است ؟ فرمود ذکر سبحان   الله  الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر.(

درختکارى در بهشت

پیامبر (ص ) فرمود: راستى که در بهشت دشت وسیعى است ، درختکارى آن را افزون کنید. عرض کردند: اى رسول خدا، درختکارى در آنجا چیست ؟ فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن است

هر ذکر، نهالى در بهشت

ابوهریره گوید: رسول خدا (ص ) بر من گذشت ، در حالى که چند نهال با من بود. فرمود: آیا دلالت کنم شما را بر نهال هایى که برتر از اینها باشد؟ فرمود: آن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است . هر کلمه اى از آن را چون بگویى ، خداوند به عوض آن براى تو درختى در بهشت غرس فرماید

ذکر باقیات صالحات

امام صادق (ع ) فرمود: روزى رسول خدا (ص ) به یاران خود فرمودند: آیا اگر لباسها و ظرفهایتان را جمع کرده و آنها را روى هم گذارید به آسمان خواهد رسید؟ گفتند: نه ، اى رسول خدا. حضرت فرمودند: نمى خواهید به شما چیزى بگویم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ عرض ‍ کردند: چرا، اى رسول خدا.

حضرت فرمودند: هر کدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر زیرا ریشه این ذکرها در زمین و شاخه اش در آسمان است . این ذکرها از زیر آوار ماندن ، یا آتش سوختن ، غرق شدن ، افتادن در چاه ، طعمه درندگان شدن ، مرگ بد و حادثه ناگوارى که در آن روز از آسمان فرود مى آید، جلوگیرى مى کند و این ذکرها باقیات صالحات است

جلوه تسبیحات اربعه در قیامت

امام صادق (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) فرمودند: زیاد بگویید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر زیرا این ذکرها در روز قیامت (با شکوه و عظمت خاصى ) مى آیند. بدین گونه که عده اى (از فرشتگان ) در جلو، و عده اى نیز در پشت سر آنها و عده اى دیگر از پشت سر این گروه حرکت مى کنند و اینها باقیات صالحات هستند

سپرى در برابر آتش

امام صادق (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) به اصحاب رو کرده و فرمودند: سپرهاى خود را بردارید. گفتند: اى رسول خدا! براى آن دشمنى که به ما نزدیک شده است ؟ آن حضرت فرمود: نه ، براى مقابله با آتش بگویید: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر
نعمتهاى بهشتی,ذکرگفتن با تسبیح تربت

عظمت این ذکر نزد پیامبر (ص )

رسول خدا (ص ) در حدیثى مى فرماید: چنانچه سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر بگویم ، براى من از آنچه که خورشید بر آن مى تابد، محبوب تر است

مصالح فرشتگان در بهشت

رسول خدا (ص ) فرمود: وقتى به آسمان برده شدم و داخل بهشت گردیدم ، در آن جا بیابانهایى و قطعه زمینهایى از مشک دیدم ، که با خشتى از طلا و نقره بنا مى گذاشتند و بسا دست از کار مى کشیدند.

به آنان گفتم : چرا گاهى بنا مى گذارید و گاهى دست نگاه مى دارید؟
گفتند: تا مصالح کار برسد.
گفتم : مصالح شما چیست ؟
گفتند: این است که مؤ من بگوید سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هر وقت او اینها را گفت بنا مى گذاریم ، و هر وقت ساکت شد، ما هم امساک مى کنیم

تاکید خداوند به گفتن این ذکر

از امام صادق (ع ) روایت شده است که فرمودند: از جمله واجباتى که خدا روى آن تاءکید بسزا فرموده است ، خدا را فراوان یاد کردن است . آن گاه فرمود: مقصودم از یاد کردن خدا گفتن سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست ، اگر چه آن هم از ذکر کثیر به حساب مى آید، و لیکن مقصودم خدا را یاد کردن است در هنگامى که انسان به چیز حلال و حرام برخورد مى کند که اگر آن اطاعت از خداست ، انجام دهد، و اگر نافرمانى از اوست ، آن را رها کند.(

براى هر تسبیح ده درخت در بهشت

امام باقر (ع ) گوید: رسول خدا (ص ) به مردى گذر کرد که در باغستانى درخت مى کاشت . نزد او ایستاد و فرمود: تو را دلالت نکنم بر کشت درختانى که ریشه هایشان برجاتر و رسیدن میوه هایشان زودتر و میوه هایشان بهتر و پاینده تر باشند؟ گفت : چرا، مرا بدان راهنمائى کن یا رسول الله . فرمود: چون بامداد و پسین کنى ، بگو سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر زیرا اگر آن را گویى به شماره هر تسبیح ده درخت در بهشت دارى از انواع میوه و آنها از باقیات صالحاتند. فرمود: آن مرد گفت : پس به راستى یا رسول الله ، من شما را گواه گرفتم که این نخلستان من وقف است و قبض شده است بر فقراى مسلمانان که مستحق صدقه باشد.

منبع : mashaalah.blogfa.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه