جشن روز ملی سینما شب گذشته ۱۹ شهریور با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و هنرمندان سینما در کاخ سعدآباد برگزار شد. تصویر. عکس های بازیگران. مهناز افشار و همسرش. تصاویر. روز ملی سینما. عکس. محمدرضا گلزار. رامبد جوان. مهناز افشار. جشن.

جشن روز ملی سینما شب گذشته ۱۹ شهریور با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و هنرمندان سینما در کاخ سعدآباد برگزار شد.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 23
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 24
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 25
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 26
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 27
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 28
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 29
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 30
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 31
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 32
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 33
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 34
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 35
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 36
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 37
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 38
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 39
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 40
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 41
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 42
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 43
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 44
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 45
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 46
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 47
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 48
تصویر
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 49
عکس های بازیگران
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 50
 
مهناز افشار و همسرش
تصاویر
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 51
روز ملی سینما
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 52
عکس
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 53
محمدرضا گلزار
رامبد جوان
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 54
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 55
مهناز افشار
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 56
جشن
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 57
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 58
 
 
 
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 59
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 60
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 61
 
سینماگران ایران در جشن روز ملی سینما - تصویر 62
 
 
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه