مذاکره جدی پرسپولیس با مدیر برنامه ضرغام

مذاکره جدی پرسپولیس با مدیر برنامه ضرغام

امروز در باشگاه پرسپولیس بین مدیر عامل این تیم با مدیر برنامه های این بازیکن عراقی جلسه ای برگزار خواهد شد ودر موردحضور احتمالی این عراقی در پرسپولیس گفتگو میشود.
 مذاکره جدی پرسپولیس با مدیر برنامه ضرغام - تصویر 1

امروز در باشگاه پرسپولیس بین مدیر عامل این تیم با مدیر برنامه های این بازیکن عراقی جلسه ای برگزار خواهد شد ودر موردحضور احتمالی این عراقی در پرسپولیس گفتگو میشود.

ضرغام اسماعیل ستاره جوان عراقی که در جام ملتهای آسیا عملکرد فوق العاده ای را ارائه کرد با پیشنهاداتی هم از لیگ قطر مواجه شده است و مبالغ بالای پیشنهادی باشگاه های لیگ قطر شانس حضور او را در پرسپولیس کم میکند اما شروع دور جدیدی از مداکرات بین باشگاه پرسپولیس ومدیر برنامه های او نشان میدهد که هم ضرغام شانس حضور در باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس را به صورت کامل از خودش نمیگیرد وهم باشگاه پرسپولیس راه کاری برای جذب او با تامین پول مورد نیاز او والبته یا راه کاری برای چانه زدن وگرفتن او با مبالغ پایین تری را پیدا کرده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه