پشت صحنه سریال فاخته

سریال فاخته به کارگردانی محمود معظمی صبح امروز با حضور علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دوم سیما و جمعی از خبرنگاران رسانه ها در محله کاشانک تهران تصویربرداری شد .

 

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 1

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 2

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 3

 

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 4

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 5

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 6

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 7

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 8

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 9

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 10

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 11

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 12

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 13

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 14

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 15

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 16

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 17

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 18

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 19

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 20

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 21

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 22

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 23

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 24

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 25

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 26

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 27

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 28

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 29

 

پشت صحنه سریال فاخته - تصویر 30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه