چه ساعاتی به ائمه متوسل شویم؟

چه ساعاتی به ائمه متوسل شویم؟
توسل به ائمه,متوسل شدن به ائمه,توسل شدن به امامان

1- توسّل به حضرت زهرا (علیه السلام ) : ساعات آخر شب ، یک ساعت قبل از طلوع فجر به جهت رحمت و مغفرت .

2- توسّل به جناب امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام ) : از طلوع فجر تا طلوع آفتاب ،برای رفع ظلم ، انتقام و دفع مکر .

3- توسّل به امام حسن ( علیه السلام ) : از طلوع آفتاب برای رفع ظلم ، انتقام و دفع مکر .

4-توسّل به امام حسین ( علیه السلام ) : از ساعت سوّم ، از تابش شعاع خورشید تا بلند شدن روز ،  به جهت رحمت و مغفرت الهی .

5- توسّل به امام سجّاد (علیه السلام ) :ساعت بعدی ، از بلند شدن روز است تا زوال آفتاب ،  ایمنی یافتن از شرّ سلطان جائر و شیطان و معزز بودن در نظر سلطان .

6- اتوسّل به امام باقر ( علیه السلام ) : ز اوّل زوال تا هشت رکعت نماز نافله ظهر ، به جهت توفیق کسب علم و معرفت

7- توسّل به امام صادق ( علیه السلام ) : از چهار رکعت مانده به نماز ظهر تا وقت نماز ظهر ، به جهت توفیق یافتن بر وظایف و عبادات و اداء سُنن و ترک محرّمات .

8- توسّل به امام موسی بن جعفر ( علیه السلام ) :از ساعت هفتم و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر تاچهار رکعت از نافله عصر ، برای شفای امراض وبیماری و دفع امراض باطنی و ظاهری .

9-توسّل به امام رضا ( علیه السلام ) : ساعت هشتم از چهار رکعت نافله عصر است تا فراغ از نافله عصر ،  برای سلامتی در سفر - چه دریا و چه خشکی - و رسیدن به وطن و خلاصی از غم و اندوه و غربت.

10-توسّل به امام جواد ( علیه السلام ) : از ساعت نهم بعد از فراغ از نماز عصر تا انقضای سه ربع ، برای یافتن گنج ، قناعت و رسیدن به نعمت های پی در پی و توانگری و بخشش .

11-توسّل به امام علی النقی ( علیه السلام ) است : از ابتدای ربع آخر روز است تا یک ساعت به زردی آفتاب که  از برای استعانت بر اداء حقوق اخوات از مؤمنین و مؤمنات و رد مظالم .

12- توسّل به امام حسن عسکری ( علیه السلام ) : قبل از زردی آفتاب از برای درست شدن کارهای دینی و دنیوی و غلط نشدن آن و مسرور بودن در همه اوقات.

13- توسّل به امام عصر ( عجل الله تعالی فرجه شریف ) : از زردی آفتاب تا غروب  به جهت پیروزی یافتن و ظفر بر اعداء در جنگ و ... و اداء قرض و روی نمودن فتوحات .

منبع :mashaalah.blogfa.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه